Om metodenOm Ballasts metode

Lokalt udviklet metode

NUSSA-metoden er en ny metode, der er udviklet i et samarbejde mellem Varde Kommune og psykiatriafdelingen i Region Syddanmark i 2010. NUSSA-metoden tager sit afsæt i nyere hjerneforskning og arbejder ud fra en antagelse af, at børn, der udsættes for omsorgssvigt i forskellige grader, traumatiseres. Metoden er udviklet til at lære mennesker at forstå, acceptere og håndtere følelser, reaktioner og ar på sjælen, som den traumatiserende opvækst har givet.

I evalueringen fra Varde Kommune blev det fremhævet, at det rette pædagogiske miljø til en vis grad kan kompensere for manglende stimulering i hjemmet. Det er netop her, at NUSSA-programmet finder sin berettigelse. I NUSSA er der fokus på, at behandlerne og pædagogerne arbejder med børnenes evne til affektregulering, følelsesmæssigt at kunne afstemme sig med andre, udvikling af mentaliseringsevne og kapacitet til at indgå i sociale relationer.

God erfaring med NUSSA-metoden

I KFUM's Sociale Arbejde uddannes medarbejdere på behandlingsinstitutioner i den Neuroaffektive Udviklingspsykologi, og vi har derfor i organisationen erfaring med, at metoden er særdeles velegnet til forståelse af børn og unge, der er vokset op i udsatte familier med grundlæggende vanskeligheder ved at give dem den omsorg, som er grundlæggende for et barns positive udvikling. Den Neuroaffektive metode er i ganske fin overensstemmelse med KFUM's Sociale Arbejdes formål om via en diakonal indsats at skabe værdige kår for mennesker i sårbare og udsatte livssituationer. Vores værdier bygger på, at ethvert menneske er enestående og har krav på respekt og hjælp, når de har behov for det.

Behandlingen tilpasses barnets behov

Der arbejdes således ud fra grundtanken om, at det enkelte barn er unikt og har krav på at få netop den tilknytning, opmærksomhed, kærlighed, opdragelse, kontinuitet og stabilitet, der er afgørende for personlig udfoldelse, trivsel, udvikling og sundhed. Vi ser familien som et fundament i børns identitetsdannelse på godt og ondt, og det er med afsæt i de familieære relationer, at behandlingens temaer vil udspringe, så børnene med større selvforståelse og indsigt i egen historie kan udvikle identitet, selvværd og selvtillid.

Læs mere om NUSSA på www.nussa.dk.